02.05.2021 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

basin aciklama 02052021

 

 

 

   CHP Ordu Milletvekili Mustafa ADIGÜZEL tarafından 01/05/2021 tarihli bir takım video ve sosyal medya paylaşımları vasıtası ile Belediyemiz hakkında asılsız ithamlarda ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunulmuş ve 53 kişinin Belediyemiz tarafından usulsüz yollar ile yurtdışına gönderildiği algısı yaratılmaya çalışılmıştır.

   Öncelikle belirtmek isteriz ki; Sayın araştırmacı milletvekili tarafından Belediyemiz vasıtası ile   herhangi bir kişiye gri pasaport alınıp alınmadığı ve akabinde yurtdışı gezisi gerçekleşip gerçekleştirilmediği çok iyi bilinmesine rağmen kamuoyunu yanıltmak maksadı ile bu soruların cevapları verilmemektedir. Sayın Milletvekili yine yanlış ve dedikodudan ibaret, kaynağı belli olmayan bilgiler ile aceleci davranarak vekili olduğu şehrin Belediyesinden bilgi almadan açıklamada bulunmuştur.

  Olayın özüne gelinirse bir savunma olmamakla beraber kamuoyuna doğru bilgi vermek maksadı ile Belediyemiz tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur.

   Öncelikle ulusal ve yerel medyada yer alan tüm halkımızın da bildiği üzere aynı kişi ve dernek tarafından Ülkemizin çok sayıda belediyesine aynı davet mektubunun gönderildiği bilinmektedir. 02/07/2020 tarihi itibarı ile Belediyemize de bu davet mektubu gelmiştir. Gelen davet mektubu üzerine 04/08/2020 tarih ve 30 sayılı meclis kararı, meclisi teşkil eden tüm partili üyeler (AK PARTİ, CHP, MHP) tarafından oybirliği ile alınmıştır.

   Karar akabinde ise Belediye Başkanımız İsa TÜRKCAN’ın dikkati, haricen yapmış olduğu araştırmaları ve konunun Sayın Valimiz ile paylaşılarak istişare edilmesi sonucu bu gezinin uygun olmayacağı değerlendirilmiş ve Belediyemiz tarafından herhangi bir başvuru veya girişimde bulunulmamıştır.

   Açıklamalarda anlaşılacağı üzere Belediyemiz tarafından yurt dışına gri pasaport ile 53 kişi gönderildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

   Eksik bilgiler ile kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunarak Belediyemiz aleyhine algı yaratmak Sayın Milletvekiline yakışmamıştır. Konu ile ilgili tüm hukuki başvuru ve şikâyet haklarımız saklıdır.

   Basına ve değerli kamuoyuna saygı ile duyurulur.