T.C.

ULUBEY BELEDİYESİ

6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK Kanunu) “İlgili Kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi), KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Kurumumuz’ a iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Kurumumuz’ a yapılacak başvurular zarf içerisinde;

  1. Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
  2. Noter vasıtasıyla,
  3. Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kurumumuz ’un kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

 

Başvuru Formunu İndirmek İçin: 

http://www.ulubey.bel.tr/kvkk/ulubey-belediyesi-kvkkbasvuruformu.pdf